ಚಕ್ಕುಲಿ / Chakkuli / Chakli

ಚಕ್ಕುಲಿ:

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು- ಎರಡು ಬಟ್ಟಲು
ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟು - ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟಲು
ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ - ಎರಡು ಚಮಚ
ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಇಂಗು ಚಿಟಿಕೆ
ಎಳ್ಳು ಸ್ವಲ್ಪ
ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ
ಬೆಣ್ಣೆ - ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
ಎಣ್ಣೆ ಕರಿಯಲು

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು,ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟು,ಕಾರದಪುಡಿ,ಜೀರಿಗೆ,ಎಳ್ಳು,ಇಂಗು,ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲೆಸಿ, ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಿರಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿ, ಹದವಾಗಿ ಕಲೆಸಿ.


ಚಕ್ಕುಲಿಯ ಒರಳಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬಿ ಚಕ್ಕುಲಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.

ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕಿ, ಅದಾಗೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯ ಉರಿಯಲ್ಲಿಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು. ನಂತರ ತಿರುವಿ ಹಾಕಿ, ಬಂಗಾರದ ಅಥವಾ ಚಕ್ಕುಲಿಯ ಬಣ್ಣ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆಯಿರಿ.


ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಟ್ಟು , ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಚಕ್ಕುಲಿ ರುಚಿ ಚೆನ್ನ. ಸಂಜೆ ಕಾಫಿಗೆ/ಕುರುಕು ತಿನ್ನಲು/ಅಥಿತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

0 comments:

Popular Posts

 
  • Adige Recipes-ಅಡಿಗೆ ಸವಿರುಚಿ © 2012 | Designed by Designer Link, in collaboration with Web Hosting , Blogger Templates and WP Themes