ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕೋಸು ಸಲಾಡ್:CarrotCabbageSalad


ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕೋಸು ಸಲಾಡ್:


ಕ್ಯಾರೆಟ್ - ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು
ಕ್ಯಾಬೇಜ್-ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು
ಮಯನ್ನೈಸ್- ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
ವಿನಿಗರ್-ಕಾಲು ಚಮಚ
ಮೆಣಸಿನಪುಡಿ
ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್
ಕೊತ್ತುಂಬರಿಸೊಪ್ಪು
ಉಪ್ಪು

ವಿಧಾನ:
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕೋಸು ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಯೊನ್ನೈಸ್(Mayonnaise),ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್,ವಿನಿಗರ್,ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನಪುಡಿ,ಕೊತ್ತುಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಸಿ, ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

0 comments:

Popular Posts

 
  • Adige Recipes-ಅಡಿಗೆ ಸವಿರುಚಿ © 2012 | Designed by Designer Link, in collaboration with Web Hosting , Blogger Templates and WP Themes